info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriTÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

Ağustos 17, 2010

18 Haziran 2010 tarihinde 27615 No’lu Resmi Gazete’de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğe göre;

Madde 1 – 26/8/2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Reklamların türleri, yayın süreleri, ücretleri, satış ve ödeme şartları, uygulanacak komisyon ve indirim oranları ile teminata ilişkin genel esaslar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA