Hukuk HaberleriBorsa Dışı Teşkilatlanmış menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı

Temmuz 20, 2010by admin

5 Haziran 2010 tarih ve 27602 sayılı Resmi Gazete’de, Borsa Dışı Teşkilatlanmış menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Buna göre, söz konusu tebliğin 5. Maddesine eklenen fıkraya göre; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları için kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şartı, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şeklinde anlaşılır. Söz konusu Yönetmeliğin tam metnine http://rega.basbakanlik.gov.tr linkinden ulaşılabilir.