Hukuk HaberleriTÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Ocak 3, 2009by admin

18 Aralık 2008 tarihinli 27084 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Türkiye Barolar Birliği adli yardım yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik “ aynı gün itibarı ile yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik 30 Mart 2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

30 Mart 2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasına göre Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret peşin ödeniyordu. Yeni düzenleme ile Adli yardımda görevlendirilen avukata görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin üç katına kadarı baro yönetim kurulu kararı ile peşin avukatlık ücreti ödenecektir. 7. Maddenin birinci fıkrasında belirtilen, aynı iş için birden fazla avukat görevlendirilememesi ve görevden çekilen avukatın yerine yeni görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödeneceği hususlarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.