Hukuk HaberleriÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLADI

Şubat 13, 2009by admin

15 Ocak 2009 tarihli 27111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/1 sıra numaralı “Çekle Ödemelerin düzenlenmesi ve Çek hamillerinin korunması hakkında kanuna ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ” 26 Ocak 2009 tarih itibari ile yürürlüğe girecektir.

Söz konusu değişiklik ile 9.4.2003 tarihli ve 2574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/1 sıra numaralı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğin, 2008/1 sıra numaralı Tebliğ ile değişik 6 ncı maddesinde yer alan “435 YTL’ye” ibaresi “470 TL’ye” olarak değiştirilmiştir.

Bu hali ile söz konusu tebliğin ilgili maddesi; “Muhatap banka süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 470 TL’ye kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 470 Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.” şeklinde değişmiştir.