Hukuk HaberleriKISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI

Şubat 20, 2009by admin

13 Ocak 2009 tarihli 27109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hakkında yönetmelik” yayınlandığı gün itibari ile yürürlüğe girdi. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, talebinin uygunluğunun Bakanlıkça tespiti ile işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Söz konusu sebeplerin varlığı halinde işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren, Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunacaktır.

İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Türkiye İş Kurumu tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunun olumlu çıkması halinde, işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecektir. Ancak bunun için; işverenin kısa çalışma talebinin bakanlıkça uygun bulunması, işçinin kısa çalışma ödeneği talebinde bulunması, kısa çalışmanın başladığı tarihte, işçinin çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadar olup, kısa çalışma ödeneğinin miktarı ise işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. Zorlayıcı sebeplerin varlığı nedeni ile kısa çalışma yapılıyorsa ödemeler bir haftalık süreden sonra başlar. Kısa çalışma ödeneği, çalışanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması hallerinde kesilecektir.

Söz konusu yönetmeliğin yayınlanması ile 31/3/2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.