info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriYABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI

Ocak 2, 2009

12 Kasım 2008 tarihli 27052 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine ilişkin yönetmelik” aynı gün itibari ile yürürlüğe girdi. 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmelik Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketler, yönetmeliğin getirdiği düzenleme ile Valilikler bünyesinde kurulan komisyonların araştırma ve değerlendirme sonuçlarına göre taşınmaz mülkiyeti edinebilecekler. Türkiye’de taşınmaz mülkiyeti ve/veya sınırlı ayni hak edinmek isteyen şirketler, yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne başvuracaklardır.

Valilik, taşınmaz edinimini başvurusunun yapılmasından sonra, mülkiyet edinimi talebinin şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde olup olmadığını; taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya stratejik bölgede kalıp kalmadığını, bu bölgelerde kalması halinde taşınmaz mülkiyeti ediniminin uygun olup olmadığını; taşınmazın özel güvenlik bölgesinde kalıp kalmadığını yönetmelikçe belirlenen kurumlara sorarak araştıracak ve bunlara göre bir değerlendirmede bulunacaktır.

Valilik, sınırlı ayni hak edinimi başvurusunun yapılması halinde ise, talebin şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde olup olmadığını araştırarak değerlendirmesini bu kapsamda sonuçlandıracaktır. Valiliğin yapacağı değerlendirme sonucu olumlu olması halinde söz konusu şirketin, taşınmaz mülkiyeti ve/veya sınırlı ayni hak edinme talebi kabul edilmiş olacaktır. Bu sonuç şirkete ve ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecektir. Değerlendirme sonucunun olumsuz olması halinde ise bu durum sadece şirkete bildirilecektir.

Bu yönetmeliğin kapsamına giren şirketler, Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Bununla beraber ayrıca yerli sermayeli bir şirket olupta sonradan yabancı sermayeli hale gelen şirketler de bu yönetmelik kapsamına girmektedir.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA