info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Haziran 5, 2009

28 Mayıs 2009 tarihli 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliği” Elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletmek isteyen şirketlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nın strateji ve politikaları da dikkate alınarak Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından yapılacak yetkilendirmeden sonra işletmeci, elektronik haberleşme hizmeti sunabilecek ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup işletebilecek. Yetkilendirme bildirim veya kullanım hakkı verilmesi yolu ile yapılabilecek. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna yetkilendirilmek için başvuru yapacak şirketlerin, yetkilendirmeye tabi faaliyetleri yerine getirirken gerekli veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim veya limited şirket statüsünde kurulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca yetkilendirme talep eden şirketin ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “elektronik haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması ve/veya şebekesi veya altyapısı kurulup işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep ettiği elektronik haberleşme faaliyetine yer verilmiş olması gerekmektedir. Yetkilendirme talep edilen şirketin hisselerinden en az yüzde beşine sahip ortaklar ve tüzel kişiliği idare eden temsile yetkili kişilerin devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve terörle mücadele kanununda yazılı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması ve bu kişilerin taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsa dahi, Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi söz konusu yönetmelikte sayılan suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA