[email protected]
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriFİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖN ETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

Temmuz 18, 2009

27270 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandığı gün itibari ile yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik 10.10.2006 tarihli 26315 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Finansal kiralama sözleşmelerinde süre kısaltımı başlıklı 21. maddesinde yeni düzenlemeler içermektedir. Yeni düzenleme ile Finansal kiralama sözleşmesine konu gayrimenkullerin, kiralayanın tüm riskinin tasfiye edildiğine ilişkin tarafların anlaşması ve bu konuda Kuruma bilgi verilmesi şartı ile iki yıldan kısa olmamak üzere dört yıllık asgari sürenin dolması beklenmeksizin kiracıya devri mümkün olacaktır. Bu yönetmelik yürürlülük tarihinden önce yapılmış olan Finansal Kiralama sözleşmelerine de uygulanacaktır.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU YAYINLANDI

12 Haziran 2009 tarihli 27256 Sayılı resmi gazete’de yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu yayınlandığı gün itibari ile yürürlüğe girdi. İlgili kanun Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kanuna göre vatandaşlık iki yolla kazanılabilmektedir. Bunların birincisi doğum, ikincisi ise sonradan kazanılmadır. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanıldığı gibi doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı ise ilgili makam kararı, evlat edinme veya seçme kararı ile gerçekleşmektedir. Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığı’nın kazanılması için kanunda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ancak bu şartları taşıması da yabancıya mutlak haklar vermez.

İlgili kanunda Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlığa kabul edilen yabancılara Türk Vatandaşlığı’nın kazanılmasında istisnai haller tanınmıştır. Bunlar, Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler, Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler ve Göçmen olarak kabul edilen kişilerdir.

İlgili Kanun’un 13. Maddesine göre Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabileceklerdir.

Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türk Vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararı ile, Türkiye’de üç yıl ikamet etme şartı ile yeniden Türk vatandaşlığına kazandırılabilecekler.

Türk Vatandaşlığı’nın evlenme yolu ile kazanılması başlıklı maddeye göre Türk Vatandaşlığı evlenme yolu ile direk kazanılmamakta vatandaşlık talebinde bulunmak için yabancının Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olması gerekmektedir. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, evlat edinmeden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir.

Kanunun üçüncü bölümü Türk Vatandaşlığı’nın kaybını düzenlemektedir. Buna göre Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile kaybedilebilecektir. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kaybı, çıkma veya kaybettirme ya da vatandaşlığa alınmanın iptali ile gerçekleşir.

Kanunun Ortak hükümler ve çeşitli hükümler başlığını taşıyan dördüncü ve beşinci son bölümün de vatandaşlığın ispatı, müracaatların ne şekilde yapılacağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının durumu, çoklu vatandaşlılık ve Türk soylu yabancılar için düzenlemeler bulunmaktadır.

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI TEBLİĞİ YAYINLANDI

12 Haziran 2009 tarihli 27256 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ yayınlandığı gün itibari ile yürürlüğe girdi. İlgili tebliğe göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık %18, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık %19 olarak tespit etmiştir.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA

Geçmiş Olsun TÜRKİYE

Barolar birliği tarafından yayınlanan
"Deprem Hukuku" rehberini
indirmek için tıklayınız.
Deprem Hukuku
close-link
Online Randevu!