info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ SÜRECİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ağustos 4, 2013

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Haziran 2013’de Resmi Gazetede yayımlanan 28692 nolu tebliğe göre; Anonim ve Limited Şirketlerin sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi süreci bir yıl daha uzatılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu madde 22/1 uyarınca “Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. Dolayısıyla Anonim ve Limited şirketlerin esas sözleşmelerini ve şirket sözleşmelerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için tanınan süre dolmuş oldu.

Fakat Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun madde 22/3 açıkça “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar uzatabilir.” diyerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığına kesin yetki vermiştir. Dolayısıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 29 Haziran 2013 tarihli 28692 nolu tebliğinde bu kanundan kaynaklanan yetkisini kullanarak Anonim ve Limited şirketlerinin esas sözleşmelerinin ve şirket sözleşmelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi sürecini 1 yıl daha uzatarak, 1 Temmuz 2014 olarak karar vermiştir.

Dolayısıyla 1 Temmuz 2014 tarihine kadar sözleşmelerin kanunla uyumlu hale getirilmediği takdirde, uyumlu olmayan hükümler yerine Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri resen uygulanacaktır.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA