info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriPLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Temmuz 28, 2013

Nelerin emsale dahil olacağını da gösteren ve müktesap haklar konusunda düzenlemeler de içeren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (İmar değişikliği Yönetmeliği) 1 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İmar Değişikliği Yönetmeliği ile 2 Kasım 1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nin (İmar Yönetmeliği) bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı maddelerine eklemeler yapılmış, bazı maddelerinde ise ibare değişikliğine ya da eklemesine gidilmiştir.

Örneğin, İmar Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belediye” ibareleri “ilgili idare” olarak değiştirilmiştir. Aynı şekilde 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “engellenmemesi” ibaresinden sonra “engellilerin erişiminin” ibaresi eklenmiştir. 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına “sanayi bölgelerindeki” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapı ve” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “belediyece” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkradaki “Bayındırlık ve İskan Bakanlığından” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve/veya ilgili yönetmelik” ibaresi “ve mevzuat” olarak değiştirilmiştir. İmar Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine dört yeni tanım eklenmiştir (1).

Yukarıda belirtilen maddeleri dışında ise İmar Yönetmeliğinin çeşitli maddeleri tümüyle değişikliğe uğramıştır. İmar Yönetmeliğinin değişikliğe uğrayan maddeleri şunlardır; 2, 5, 6, 7 fıkra I, 10 fıkra I, 11, 12, 14, 15 fıkra I bend 1, 19 bend 4, 20, 22 fıkra I, 24 fıkra III, 25 fıkra I, 26, 27, 28 fıkra II bend 1, 29 fıkra I bend 1 ve 3, 34, 40, 47 fıkra I bend a, 50 fıkra I, 52, 53 fıkra II bend 2, 59, 64 fıkra I ve geçici madde

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA