info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriYabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimini Kolaylaştıracak Olan Kanun Tasarısı Hazırlıkları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından Başlatıldı

Kasım 1, 2011

Hukukumuzda yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere göre, bir yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için öncelikle vatandaşı olduğu ülkede, Türk vatandaşlarına taşınmaz edinimi hakkının hukuki ve fiili olarak tanınmış olması gerekmektedir.

Karşılıklılık (Mütekabiliyet) olarak adlandırılan bu ön koşul doğrultusunda, özellikle başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Türki Cumhuriyetlerden ve Rusya’dan birçok kişi Türkiye’den taşınmaz edinemiyorlar.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimi konusunda yürütülen kapsamlı çalışma neticesinde hazırlanan kanun taslağı yasalaşırsa, yabancıların karşılıklılık koşulu aranmaksızın Türkiye’de taşınmaz edinebilecek, diğer bir ifade ile yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinimi kolaylaşacaktır.

Kanun taslağındaki tek sınırlamayı arsa ve araziler oluşturmaktadır. Taslağa göre, arsa ve arazi yatırımları İsrail ve Yunanistan vatandaşlarına yasaklanırken, bunun dışındaki ülkelerin vatandaşlarının 99 bin metre kareye kadar arsa ya da arazi edinmeleri mümkün hale gelecektir. İran, Suriye, Suudi Arabistan ile Körfez Ülkelerinin vatandaşlarına ise arsa ve arazi alımında sınırlama yapılmayacaktır.

Öte yandan kanun taslağında askeri alanlara komşu olan arsa ve arazilerin satış işlemine ilişkin özel düzenlemeler getirilmektedir. Bu düzenlemelere göre, Genel Kurmay Başkanlığı, askeri alanlara komşu arsa ve araziler ve komşu alanlarda satılamayacak parseller için harita hazırlayacak olup, harita hazırlanıncaya kadar, tasarıya konulan geçici madde ile askeri makamların bir ay içinde olumlu ya da olumsuz görüş bildirmeleri zorunlu olacaktır.

Başbakanlığın talimatı üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ve özel sektörden görüşler alınmış olup, gelen görüşlere göre yapılacak düzenlemeler neticesinde kanun tasarısı TBMM’ne gönderilmek üzere Başbakanlığa iletilecektir.

Kaynak : Gazeteport

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA