info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriTÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU YASALAŞTI

Ocak 23, 2011

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. 649 maddeden oluşan ve 22 bölüm halinde “temel kanun” olarak görüşülen tasarı, bütün partilerin vardığı mutabakat doğrultusunda Genel Kurulda yaklaşık iki buçuk saatte yasalaştı. 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ise 12.01.2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. Yürürlük hakkındaki Kanun gereğince 01/07/2012 tarihinde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu yürürlükten kalkıyor.

Yeni Kanun’a göre; Ev sahipleri babası, torunu hatta dedesinin taşınacağı gerekçesiyle bile kiracının tahliyesini isteyebilecek. Kira bedellerinde yapılacak artış, bir önceki yılın üretici fiyat endeksini geçmeyecek. Mobbing olarak adlandırılan işyerindeki çalışanların psikolojik ve cinsel tacizinden bundan böyle işveren de sorumlu olacak. Kefillikte artık eşin de rızası aranacak. Borçlular olağanüstü faizlere karşı korunacak. Borç ilişkilerini düzenleyen bireysel sözleşmeler, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacak. Daha bir çok alanda değişiklikler getiren yeni Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülecek. Kanunun tam metnine http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6098.html adresinden ulaşabilirsiniz.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu da 13.01.2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. 1535 maddeden oluşan ve “temel kanun “olarak görüşülen tasarının ardından 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14.01.2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. Yürürlük hakkındaki Kanun gereğince 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Ticaret Kanunu 01/07/2012 tarihinde yürürlükten kalkacak.

Sigortacılık hukuku açısından bir dizi değişiklik getiren yeni Ticaret Kanunu ile, sorumluluk sigortaları da ilk kez hukuk sistemindeki yerini almış oldu. Deniz hukuku açısından da; Hacizli Türk veya yabancı bayraklı gemilerin ”vaktinden evvel” satılmaları olanağı ile gemi kazalarında yolcu lehine sonuç doğuracak değişiklikler yapıldı. Kanun ile; Şirketlerin web sitesi yapma zorunluluğu, elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları yapma ve anonim şirketlerde en az 1 üyeli yönetim kurulu kurma olanağı tanınması şeklinde yeni şirket yapıları ve kuruluş şartları getirildi. Ticari hayata ilişkin birçok düzenleme getiren Kanun’un Türkiye Muhasebe Standartları ve anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ila 406. maddeleri ile ilgili hükümlerinin yürürlük tarihleri 01.01.2013 yılı olarak belirlendi. Bunun dışında ise Kanun’un yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak kararlaştırıldı.

Kanunun tam metnine http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html adresinden ulaşabilirsiniz.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA