Hukuk HaberleriOrganize Sanayi Bölgelerinde bulunan parsellerin bedelsiz tahsisine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.

Eylül 8, 2011by admin

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin bedelsiz olarak, gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen tahsisi için düzenlenen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık kredi kullanan Organize Sanayi Bölgelerindeki tahsis edilmemiş parseller, OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az 10 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlara girişecek olan gerçek veya tüzel kişilere, bedeli Bakanlık tarafından OSB’ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilecektir.