Hukuk HaberleriElektrik Piyasasında faaliyet gösteren üretim ve dağıtım şirketlerinin lisansları kapsamında faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin değişiklik yapan yönetmelik 09.01.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Şubat 15, 2012by admin

09.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve değişiklik yapan yönetmelikte, lisans sahibi elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin denetiminden sorumlu olacak şirketlerin ana sözleşmelerinde yönetmeliğin 1.maddesinin a bendinde belirtilen ibarenin yer alması, yurtiçinde veya yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin yarısından fazla kısmı borsada işlem gören şirketlerin asgari 400.000 TL sermayeye sahip olmaları ve varsa nama yazılı hisselerinin yarısından fazla kısmının denetim elemanı niteliğinde olan ortak/ortaklara ait olduğunu gösteren son ortaklık yapısı ile paylarını gösterir şekilde ana sözleşmenin yayınlanmış olması gerektiği belirtilmiştir.