Hukuk Haberleriİcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı TBMM’ne sunuldu.

Şubat 16, 2012by admin

TBMM’ne sunulan kanun tasarısında icra ve iflas kanununda yer alan birçok maddede esaslı değişiklikler yapılmaktadır. Tasarıda değişiklikler arasında borçlunun değerli taş, kıymetli evrak, madeni süs eşyası, antika ve para dışındaki ev eşyalarının haczedilemeyeceği yönündeki düzenleme dikkati çekmektedir.