[email protected]
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriAnayasa Mahkemesi tarafından 5782 sayılı Tapu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 3. maddesiyle 2644 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının, iptaline karar verildi

Haziran 25, 2011

Anayasa Mahkemesi, 3.7.2008 günlü, 5782 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unda yer alan bazı maddelerin iptali için yapılan başvuruyu kısmen kabul etti. 12.05.2011 tarihinde gerçekleşen oturum neticesinde; Tapu Kanunu’nun 35. maddesindeki, yabancı uyruklu gerçek kişilere, ilçe bazında imar planına dahil alanların yüzde 10’una kadar gayrimenkul edinebilme hakkı tanınması anayasaya aykırı görülmedi ve iptal istemi reddedildi. Ayrıca aynı kanunun 36. maddedeki, Türkiye’de kurulan tüzel kişiliğe sahip yabancı şirketlere faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyet edinmelerine izin verilmesine ilişkin düzenleme de anayasaya aykırı görülmedi ve iptal istemi reddedildi. Yüksek Mahkeme, 2644 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 3. maddenin ikinci fıkrasındaki düzenlemeyi ise Anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. İptal edilen maddeye göre, yabancı uyruklu gerçek kişilerin merkez ilçe ve ilçeler bazında edinebilecekleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte ayni hakların miktarı tespit edilinceye kadar geçecek süre içinde, yabancı uyruklu gerçek kişiler bu Kanunun 35. maddesi hükümlerine göre taşınmaz ve sınırlı ayni hakları edinebilirler

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun 02.06.2011 tarihli, 27952 sayılı ve 2011/1808 numaralı kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/5/2011 tarihli ve 3981 sayılı yazısı üzerine ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesine göre, organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki kararın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır. Yürürlüğe giren karar ile I.Bölgedeki il ve ilçelerden sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri 1 ve altında olan il ve ilçelerdeki parsellerin %50 indirimli;II.Bölgedeki illerin merkez ilçelerindeki parsellerin %50,ilçelerinde parsellerin %60 indirimli ;III.Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde parsellerin %70,ilçelerinde parsellerin %90 indirimli;IV.Bölgedeki il ve ilçelerde parsellerin bedelsiz;Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamına giren büyük ölçekli yatırımlar için tüm bölgelerdeki il ve ilçelerdeki parsellerin bedelsiz olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye, 12 Haziran 2011 tarihinde 24. dönem milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimi kapsamında, 10 Mayıs 2011 Salı günü gümrük kapılarında başlayan oy verme işlemi başlamakla birlikte, Türkiye 24. dönem milletvekili genel seçimi için 12 Haziran 2011 Pazar günü sandık başına gidecek.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA

Geçmiş Olsun TÜRKİYE

Barolar birliği tarafından yayınlanan
"Deprem Hukuku" rehberini
indirmek için tıklayınız.
Deprem Hukuku
close-link
Online Randevu!