info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriYARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ’NİN 3. KİŞİ YARARINA TAZMİNATA HÜKMOLUNMASI HAKKINDA VERDİĞİ KARAR

Kasım 16, 2009

İİK‘nun 97/15. Maddesi gereğince 3.kişi yararına tazminata hükmolunması için, 3. Kişinin davasının kabulü yanında, olayda istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun kötü niyetinin gerçekleşmesi zorunlu olup ayrıca 3. Kişinin tazminat talebinde bulunmasına gerek yoktur. Buradaki kötü niyet; haciz sırasında hacizli malın davacıya ait olduğu alacaklı tarafından bilindiği halde, alacaklının haciz uygulamasını icra memurundan istemesidir. Kural olarak alacaklı, 3. Kişi ile borçlu arasındaki işlemlere yabancı sayıldığından istihkak iddiasına itirazı olağan kabul edilir.

18 HD’ inin karşılaştığı somut olay şu şekildedir; borçlunun haciz yapılan adreste oturduğu aynı binada yapılan soruşturma ile belirlenmiş ve haciz tutanağına geçirilmiştir. Bunun yanında haciz mahalinde borçluya ait evlilik cüzdanı, makbuzlar v.s. evrak bulunmuş olup, hacizli malların davacı 3. Kişinin mülkiyetinde olduğu ancak delillerin toplanmasından sonra saptanabilmiştir. Bu durumda alacaklının İİK‘nun 97. Maddesine göre istihkak iddiasını ispat edilmesini istemesi ve beklenmesi yasal ve doğal hakkıdır. Öyleyse davalı alacaklının kötü niyet tazminatıyla sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırıdır (2004/12450 E. , 2005/1146 K.).

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA