Hukuk HaberleriTÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MALI BULUNAN YABANCILARA İKAMET İZNİ VERİLMESİ

Haziran 21, 2013by admin

4 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (6458 sayılı Kanun) uyarınca Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılara kısa dönem ikamet izni kapsamında 1 yıl ikamet izni verilmesi mümkün hale gelmiştir. Daha önce 3 ay süre ile verilen söz konusu kısa dönem ikamet izni, son yapılan değişiklik ile 1 yıla uzatılmıştır.

2644 sayılı Tapu Kanununun 35’inci maddesinde 3 Mayıs 2012 tarihinde 6302 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; kanuni sınırlamalara uyulmak kaydı ile, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve de ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz edinebilirler. 6302 sayılı Kanun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir ancak fiili olarak gayrimenkul satışlarına 2012 yılının ağustos ayında, Bakanlar Kurulunun satış yapılabilecek ülke listelerinin açıklanmasından sonra başlanmıştır. 6458 sayılı Kanun ile kısa dönem oturma izninin uzatılma sebebi ise, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımına daha sıcak bakabilmelerini sağlamaktır.

6458 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi uyarınca Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Aynı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca ise ikamet izni çeşitleri şunlardır; (i) kısa dönem ikamet izni, (ii) aile ikamet izni, (iii) öğrenci ikamet izni, (iv) uzun dönem ikamet izni, (v) insani ikamet izni ve (vi) insan ticareti mağduru ikamet izni. 6458 sayılı Kanunun 31’inci maddesinde ise Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebileceği belirtilmiştir. Kısa dönem ikamet izni her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilecektir.

Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancıların kısa dönem ikamet izni alabilme şartları ise şu şekilde düzenlenmiştir; (i) Türkiye’ye girişi yasaklanan yabancılar arasında bulunmamak, (ii) genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak, (iii) istenildiği halde kendi ülkesinin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösterebilmek, (iv) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek. Bu şartları sağlayan yabancı ülke vatandaşlarına 1 yıllık kısa dönem ikamet izni verilmesi mümkün olacaktır.