info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriKEFALETTE EŞİN RIZASI ARANMAYACAK

Mayıs 19, 2013

04.02.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 584’ üncü madde düzenlemesi ile eşlerden birinin kefil olabilmesi, mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmaması veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmaması halinde diğer eşin kefalet sözleşmesi kurulmadan önce ya da en geç sözleşmenin imzalanması anında vereceği rızasına bağlanmıştır.

Medeni Kanunumuzda eşleri mal-mülk konularında bazı şartlar altında adeta ortak gibi kabul eden düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yasal düzenlemelerden hareketle 6098 sayılı yasa ile eşlerin birbirlerinden habersiz olarak kefalet sözleşmelerine dâhil olmamaları ailenin ticari iş ve işlemler odaklı olarak ekonomik zorluklardan korunması amaçlanmıştır. Aynı zamanda mevzuatta birlik sağlanması hedeflenmiştir. Yasal düzenlemenin uygulamadaki görünümü ise tahmin edildiği gibi olumlu neticeler verememiştir. Zira Türk Borçlar Kanunu 584’üncü madde düzenlemesinde eşin rızasının varlığı kefaletin türlerinde ayırt edilmeksizin aranmaktadır. Bu da yapılacak işlemelerin yavaşlaması ve ticari hayat içinde işlemlerin uzamasına sebebiyet vermesi sebebi ile eleştirilmiştir.

Bu sebeple yasa koyucu tarafından, 11.04.2013 tarih ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 77’ inci maddesi ile anılan hükme fıkra eklenerek mevzuatta değişikliğe gidilmiş ve eşin rızasının aranamayacağı haller düzenlenmiştir.

Buna göre, ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27.12.2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için 11.04.2013 tarihi itibariyle eşin rızasının varlığı aranmayacaktır.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA