Hukuk HaberleriElektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

Haziran 8, 2011by admin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen ve Resmi gazetede ilan edilen “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kWe olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapacak gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf kılınmaktadırlar.