[email protected]
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuki İncelemelerDEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İTİRAZ VE AÇILACAK DAVALAR

Mayıs 26, 2020

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İTİRAZ VE AÇILACAK DAVALAR

Değeri 5 milyon TL ve üstü olan konutlardan değerli konut vergisi alınması hakkında Yasa yürürlüğe girmiştir. 24 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın erteme veya muafiyetleri değiştirme konusundaki müdahalesi söz konusu oldu. Ancak erteleme veya uygulamaya ilişkin yeni istisnalar getirmek için yeni bir kanun çıkması gerektiğinden, bu da zaman alacağından yeni Kanun çıkıncaya kadar değerli konut vergisi hakkında aşağıdaki yasal başvuruların takibini tavsiye ediyoruz.

Anayasa’nın 73. maddesi çok açık olarak vergilemenin “mali güce” göre olmasını ve “vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı”nın maliye politikasının sosyal amacı olduğunu vurgulamaktadır. Bu ilkeler ışığında değerli konut vergisi uygulamaları pek çok açıdan hukuka aykırıdır.

Öncelikle bu vergi tekrar bir vergidir. Zira herkes zaten emlak vergisi ödemektedir. Aynı gayrimenkule ikinci bir vergi koyulmuştur. Değeri 5 milyon TL altında konutu olanların bu vergiyi ödememesi sonucu adalet ve denge bozulmuştur. Öte yandan 10 milyonluk evi olan ama bunu kolayca ödeyecek geliri olan kişi için bu vergi mali güce uygunken, aileden kalmış böyle bir evde oturan ama ayda 5 bin TL gelirle bankada çalışan biri açısından  mali güce göre verginin alınma ilkesi bozulmuştur. Yine bu evi kiraya verip yılda 120 bin TL kira alan ve kirasının 40 bin TL’si gelir vergisine gittiği için eline 80 bin TL kalan kişiye, kira kazancından daha fazla olan yıllık 100 bin TL vergi ödetmek mali güce göre olma ilkesini bozmaktadır.

Bu vergide en fazla tepki toplayan konu ise, bu vergi için gayrimenkullerin değerinin belirleme yanlışlıklarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müdahalesiyle yeni bir Kanun çıkıncaya kadar, değerli konut vergisine yönelik yapılacak yasal başvuruları şöyle sıralayabiliriz:

Değere İtiraz

Gayrimenkulünüzün değerini tespit açısından bir değerleme hatası varsa ilk iş tebligatın üzerindeki teslim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde gayrimenkulün bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğünde bu değerlere itiraz etmektir. Yani 4 milyonluk piyasa değerine karşı 12 milyon TL bir değer belirlenmişse bu değerin hatalı ve yanlış belirlendiğini söyleyerek tapu müdürlüğüne itiraz etmemiz lazım. Evin değeri 5 milyonun altında belirlenirse bu vergi ödenmiyor, değeri 6 milyon TL olarak belirlenirse 120 bin TL yerine 18 bin TL ödeniyor.

Çünkü, Yasa’ya gore, konut nitelikli taşınmazının değeri; 5.000.000 TL -7.500.000 TL arasında olanlar binde 3; 7.500.001 TL – 10.000.000 TL arasında olanlar binde 6 ve 10.000.001 TL üstünde olanlar binde 10 oranında vergi ödenmesi gerekmektedir.

Yasa’ya gore Devlet, bu itirazları inceleyecek ve ortada olan yanlışlığı düzelterek değeri yeniden belirleyecek ve bunu da 15 gün içinde itiraz edenlere bildirecek.

Değerli konut vergisine itiraz ederken belediye emlak değeri, yeni yaptırılan bir değerleme raporu, banka ve sigorta ekspertiz raporu gibi belgeleri dilekçeye eklemekte fayda görüyoruz.

İtirazın Reddi veya Yeni Değerin Aşırılığına Karşı İdari Dava

Yeni bir Kanunla değişiklik yapılıncaya kadar, itirazınız açıkça reddedilirse veya 15 gün içinde cevap verilmeyerek reddedilirse, itirazın reddi işleminin iptali için idari dava açılması gerekli. Ancak geçmişte yaşanan bilimsel tartışmalar ve yüksek mahkemelerin içtihatları göz önünde tutulduğunda, bu davada zamanaşımı ve yetki konularına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu davada yürütmenin durdurulması kararı da istenmesinde yarar görüyoruz.

Öte yandan itiraz üzerine değer indirilmiş ama Devlet’çe belirlenen değer, halâ piyasa satış değerinden fazla ise yine bu davayı açıp, değerin mahkeme yoluyla düşürülmesini sağlamamız gerekiyor.

Yeni bir Kanunla değişiklik yapılmazsa beyannameyi İhtirazi Kayıtla Verip, Açılacak Vergi Davası

Bu vergi beyanname verilince tahakkuk edeceği için, eğer 2020 Şubat ayındaki beyanname tarihine kadar bu Kanun iptal edilmezse, beyanname verirken “dava açma ve geri alma haklarım saklı kalmak kaydıyla” şeklinde bir ihtirazi kayıtla değerli konut vergi beyannamesini verilmesi zorunludur.

Bu beyannameyi verdikten sonrada 30 gün içinde gayrimenkulün bulunduğu yerde verginin iptali için vergi davası açılması gerekiyor. Bu davada da yürütmenin durdurulması istenmesi yararlı olacaktır. Ancak bu dava ve yürütmenin durdurulması talebi hakkında mahkemece karar verilmesi uzun  sürebileceğinden verginin ödenmesi gerekebilir. Yürütmenin durdurulması kararı hemen verilirse, o zaman verginin ödemesi davanın sonucuna kadar durur.

Yukarıdaki değer tespitine karşı ilk dava açılmadan sadece vergi davası açılırsa değer kesinleşmiş olacağından teknik olarak bu ikinci dava usulü sebeplerle reddedilebilir.

Açılan davalar sonucu bu vergi iptal olursa, o zaman ihtirazi kayıtla ödenen vergi Devletten kolayca geri alınır. Bayanname ihtiraz kayıtla verilmezse ve dava açılmazsa ve değerli konut vergisi bu arada yeni bir Kanun ile iptal edilmezse, bu vergi başkalarının açtığı davalarla iptal edilse bile ihtirazi kayıt yapmayanlar ve dava açmayanların ödenen vergiyi geri alma ihtimali çok zayıftır.

Önümüzdeki günlerde bu vergi yeni bir Kanunla iptal edilmezse, belirttiğimiz itirazlar yapılır, davalar açılır ve kazanılırsa her yıl ödenmesi gereken bu vergi ortadan kalkacaktır.

Yukarıdaki nedenlerle değerli konut vergisinin yeni bir Kanunla iptaline kadar, hak kaybına uğramamak için idari dava ve vergi davalarında uzman hukukçular aracılığıyla bu yasal yolların kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA

Geçmiş Olsun TÜRKİYE

Barolar birliği tarafından yayınlanan
"Deprem Hukuku" rehberini
indirmek için tıklayınız.
Deprem Hukuku
close-link
Online Randevu!