info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuki İncelemelerYATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

Mayıs 21, 2020

YATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanma hakkındaki yasal düzenlemeler 19 Eylül 2018 tarihinde değiştirilmiş ve bu konudaki gereklilikler düşürülmüştür. Sonuç olarak;

i. En az 500.000 ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı getiren yabancılar veya

ii. Satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde satmamak şartıyla, en az 400.000 ABD Doları değerinde taşınmaz mal satın almış olanlar veya

iii. Türk bankalarına, üç yıl süreyle çekilmemesi şartıyla asgari 500.000 ABD doları yatıranlar, Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir. Bunun yanında, en az 50 kişilik işçi kapasitesi olan işletmeye sahip olan yabancı da Türk vatandaşlığı kazanmaya hak kazanacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 500.000 ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yaptığı belirlenen yabancılara, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecektir. İlgili yasal düzenlemeler uyarınca, 500.000 ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımına dayalı vatandaşlık talep eden yabancıların vatandaşlık başvurular, gerekli belgelerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı olarak yapılacaktır (yatırım bilgi formu, ticaret ortaklık yapısını gösteren sicil gazetesi, özel amaçlı rapor, yabancı yatırımın doğrudan şirket sermayesine aktarıldığının kanıtı vb.). İlerleyen yıllarda yapılacak başvurular için sabit sermaye gideri hesaplanırken, son 3 yılda yapılan harcamalar dikkate alınacaktır. Hâlihazırda mevcut olan bir yatırıma ek, sabit sermaye yatırımı yapılması durumunda, ek yatırımın başlangıcından itibaren sabit sermaye yatırımı miktarındaki artış dikkate alınacaktır.

Sabit sermaye yatırımının yanı sıra; yabancıların, üç yıl boyunca satılmaması koşuluyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen ve tapu senediyle belgelenebilen asgari 400.000 $ ‘lık taşınmaz mal satın aldığı takdirde, Türk vatandaşlığı elde etmeleri de mümkündür. Bu kapsamda;

1. Taşınmaz mal satışı için; başvuruda bildirilen tutarın belirlenebilmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerleme firmaları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu değerleme standartlarına uygun bir taşınmaz değerleme raporu hazırlanması gerekmektedir.

2. Taşınmazın piyasa rayiç değerini gösteren değerleme raporundaki bedelin ABD doları cinsinden değeri, tespitin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan efektif satış kuru veya çapraz kurlar üzerinden hesaplanacaktır.

3. Taşınmazı satın alan yabancı; bu taşınmaz malı Türk vatandaşlığının kazanılması amacıyla satın alması sebebiyle 3 yıl süre satmayacağını kabul ve beyan edecektir.

4. Yabancı adına tapu tescili, bütün bu prosedürün tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

Tüm yatırım türleri zaman dilimi 3 yıldır. Yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getiren yabancı ile birlikte varsa eşi ve 18 yaşın altındaki tüm çocukları Türk Vatandaşlığı kazanacak olup ömür boyu Türk vatandaşı olarak kalacak ve ayrıca sonradan doğacak çocukları da Türk vatandaşı olarak dünyaya gelecektir. Yanlış veya yanıltıcı belgelerle başvuran adayların vatandaşlık başvuruları askıya alınacak ve tüm kriterleri yerine getirmiş olsalar bile başka başvuruları dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, başvuru ve değerlendirme sürecinde danışmanlık alınması önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de bir ev satın alan yabancı, hem kendisi hem de ailesi için belirli süreler için uzatılan oturma iznine de hak kazanmaktadır. Bu oturma izni ile yabancıların çocukları Türkiye’de eğitim alma hakkında sahip olmakta ve ayrıca oturma iznine sahip yabancıların iş bulması ve firmaların yabancılar için çalışma izni alması kolay hale gelmektedir. Tüm bu süreçte; gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış profesyonellerle çalışmak her zaman alıcı lehine olacaktır.

Daha fazla bilgi için:

+90 212 292 56 23

Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat: 5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA