info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriYÜZDE 40 İMAR RANT VERGİSİ YOLDA

Ocak 26, 2015

Yapılacak yasal düzenlemeye göre, maliklerin imar artışı taleplerinde, yapılaşma artışı olan parseller artan yapılaşma değerinin %40’ının kamuya değer artış payı olarak ödenmesi hedeflenmektedir. Amaç, imar hakkı artışı nedeniyle ortaya çıkan rantın kamu lehine vergilendirilmesidir. Örneğin hali hazırda en fazla 5 kat imar alabilen bir bina, yeni imar değişikliği sonrasında 7 kat olarak inşa edilebiliyorsa, önceki durumuna göre malikler lehine ek 2 kat artış olacağından, bu ek iki kat değerinin %40’ı kamuya ödenecektir.

Değer artış payının yüzde 30’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm özel hesabına, yüzde 70’i plan değişikliğini onaylayan ilgili idareye parsel malikince ödenecektir. Plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması halinde, payın tamamı Bakanlıkça alınacaktır. Değer artış payı bedelinin ödenmeyen kısımları her yıl için Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan yeniden değerleme oranına göre arttırılacak. Bedelin yarısı ödenmeden, onaylanan plana göre uygulamada bulunulamayacak. Kalan miktar ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenmeyecektir.

Bu ödemelerin daha uzun vadeye yayılması da gayrimenkul ve inşaat sektöründe talep edilmektedir.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarında değer artış payı uygulamasının 14.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtmiştir. Değer artış payı hakkında henüz yasa çıkmamış ise de, Yasa’nın 14.01.2015 tarihinden itibaren tatbik edileceği düşünülmektedir. Tasarının Bakanlıktan Başbakanlığa gönderildiği öğrenilmiştir.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA