[email protected]
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriTORBA YASA HAKKINDA

Mart 13, 2011

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak da bilinen 6111 sayılı Vergi ve SSK gibi Bazı Devlet Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya uyarınca; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun tasarıları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Onaylanan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a göre; Bir medya kuruluşunda toplam yabancı sermaye payı ödenmiş sermayenin yüzde 50’si kadar olabilecek. Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi, en fazla iki medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan ortak olabilecek. Yerli veya yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamayacak.

TBMM Genel Kurulunda, İran, İtalya, Etiyopya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Moldova, ABD, Ukrayna, İsveç, Avustralya, İspanya, Pakistan, Meksika, Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Yunanistan, Lüksemburg, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, Rusya, Hollanda, Irak ve Afganistan ile Türkiye arasında yapılan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 24 kanun tasarısı kabul edildi. Suriye ile su kaynaklarının verimli kullanımı ve Dicle Nehri’nden su çekilmesi ile basın yayın alanında işbirliği konusundaki anlaşmalar için red oyu kullandı.

Anayasa’nın “Sporun Geliştirilmesi” başlıklı 59. maddesi iktidar ile muhalefetin oylarıyla komisyonda kabul edildi. Yapılan değişiklikle; sportif faaliyetlerin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin ihtilafların süratle ve yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Bu anlamda ihtilaflar zorunlu tahkim yolu ile çözüme ulaşacak.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA

Geçmiş Olsun TÜRKİYE

Barolar birliği tarafından yayınlanan
"Deprem Hukuku" rehberini
indirmek için tıklayınız.
Deprem Hukuku
close-link
Online Randevu!