Hukuk HaberleriOrman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun yürürlüğe girdi.

Mayıs 21, 2012by admin

Kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26 Nisan 2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden 2/A alanları; nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi için Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nün, 2/B alanları; Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı’nın, tasarrufuna geçti.

Maliye Bakanlığı Hazine arazisi olarak tescil edilecek bu arazileri öncelikle kullanıcıları olan kişilere satabilecek.

Ayrıca, Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkına ait olan ve bu köy ve mahalle sınırları içerisinde bulunan taşınmazlardan kamulaştırılması gerekenler, Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre ilgili kamu idaresi tarafından kamulaştırılacak.