info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriMİNİ TORBA KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Mayıs 3, 2011

TBMM Genel Kurulunda, “mini torba” olarak adlandırılan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, özel güvenlik şirketlerince üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe bildirilecek. Bu düzenlemeyle şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklif, küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı sağlıyor; kooperatifler aracılığıyla kullandırılan kredilerden hemen ödenmesi gerekenler için enflasyon oranında güncelleme yapılarak, yeniden yapılandırma imkanı getiriyor.

TCK’da bazı değişiklikler yapılmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıyla TCK’nın “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” başlıklı maddesi yeniden düzenlenerek, bu suç için verilecek cezalar artırılıyor. Buna göre, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlalinde öngörülen ceza, yarı oranında yükseltilerek “1 yıldan 3 yıla kadar” şeklinde düzenleniyor; bu gizlilik ihlali, haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse ceza bir kat artacak. Tasarının gerekçesinde, özel hayatın gizliliğinin, kişinin en az müdahale ile hayatını sürdürmesi hakkını içerdiği, kişiye ait maddi ve manevi değerleri barındırdığı ifade edildi. Özel hayatın gizliliğinin bilimsel ve teknik gelişmelere karşı da korunmasının önemine değinilen gerekçede, bunun basın, ifade ve haberleşme özgürlükleriyle de bağdaştırılması gerektiği belirtildi.

Anayasa’nın daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve Askeri Yargı ile ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler kapsamında yeniden düzenlenen Askeri Hakimler Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre, Yüce Divan’da yargılanacak asker kişilerin görevleriyle ilgili suçlar nedeniyle soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı; Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan; Jandarma genel komutanı hakkında ise İçişleri Bakanı karar verecek.

TBMM Genel Kurulunda, Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunu kapatan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklifle, Anayasanın, “Sporun geliştirilmesi”ni düzenleyen 59. maddesine, “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz” fıkrası eklendi.

Hükümete, bazı konularda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, KHK ile kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımı yeniden belirlenerek, mevcut bakanlıklar birleştirilebilecek veya kaldırılabilecek, yeni bakanlıklar kurulabilecek.

Anayasa değişikliği çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısının 2. bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bireysel başvurular, doğrudan, mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla yapılabilecek. Bireysel başvurular harca tabi olacak. Başvurunun 30 gün içinde yapılması gerekecek.

Seçimler sebebiyle TBMM tatile girecek ve muhtemel yasal çalışmalar ancak Temmuz ayında başlayabilecektir.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA