Hukuk HaberleriKıyı Yapı Ve Tesislerinde Plânlama Ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı

Ağustos 8, 2011by admin

Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile ilgili olarak, yatırımcı gerçek kişiler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemlere dair tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Söz konusu tebliğ ile yatırımcılar, bahse konu araziler üzerinde yapı ve tesis yapmak için; imar plânı ve uygulama projesi onaylanmasına, kullanma izni veya irtifak hakkı alınmasına, yapı ruhsatına, inşaat ve uygulama safhasına, yapı kullanma izni, yatırım veya işletme belgesi ve işletme-geçici işletme – kısmi işletme izni verilmesine ilişkin olarak yatırım teklif dosyası ile talepte bulunmaktadırlar. Evrakların tamamlanmasının ve ilgili kurumların başvuruya dair görüşlerinin alınması suretiyle Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından müracaatlar tebliğ kapsamında değerlendirilecektir.