[email protected]
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriHazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, bu taşınmazların işgali ile İdarece yürütülecek ecri misil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin Milli Emlak Tebliği yayınlandı.

Eylül 10, 2011

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan 336 sıra nolu Milli Emlak Tebliği ile hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların işgali nedeniyle ödenecek ecri misilin tespiti, takdiri ve tahsili işlemlerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Yeni tebliğ ile yapılan değişikliklerin başında, tespit edilen işgalin süresi gelmektedir. Buna göre “Taşınmaz Tespit Tutanağı”na dayanılarak, işgalen kullanılanlar için tespit tarihinden geriye doğru 5 yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir.

01/08/2010 tarihinden önce tespit ve takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacaklarının tespit tarihinden geriye doğru 5 yılı aşan kısmı hangi aşamada olursa olsun, düzeltilebilecek veya terkin edilebilecek. Öte yandan tahsil edilmiş olanlar geri iade edilmeyecektir.

Ayrıca tebliğ ile ecri misil takdirine itiraz şekli de yeniden düzenlenmiştir.11.,12. ve 13. maddelerde yapılan düzenleme neticesinde itirazsız ya da peşin ödemelerde de takdir edilen bedelin indirimli ödenmesi imkanı getirilmiştir.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA

Geçmiş Olsun TÜRKİYE

Barolar birliği tarafından yayınlanan
"Deprem Hukuku" rehberini
indirmek için tıklayınız.
Deprem Hukuku
close-link
Online Randevu!