info@ongoren.av.tr
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE

Hukuk HaberleriELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Nisan 18, 2013

13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18’ inci ve 1525’ inci madde hükümlerinde, kayıtlı elektronik posta hizmeti ve elektronik imzaya ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmişti. Bu çerçevede Adalet Bakanlığınca hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan yönetmeliğin 2’inci maddesinde dayanak olarak belirtilen ve yine Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilen 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 7/a maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik tebligat sistemi e-imza vasıtasıyla kullanılabilecektir. Bu husus, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde “Gönderici, e-tebligatı, güvenli elektronik imzalı olarak, İdare tarafından sunulan e-tebligat posta hesabı vasıtasıyla gönderir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Sistem, göndericinin e-postayı doğrudan muhataba iletmesi şeklinde işlememektedir. E-posta önce Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıya ulaşmakta, buradan muhataba iletilmektedir. Bu sistem ile ispat ve güvenlik ihtiyaçları giderilmesi amaçlanmaktadır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Muhatap tarafından iletişim için diğer bir elektronik posta adresi bildirilmiş ve/veya kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması istenmişse, bildirilmişse, hizmet sağlayıcı bu yolları kullanarak bilgilendirme mesajı gönderebilecektir. Bilgilendirmenin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilememektedir.

“Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı” altyapı çalışmaları henüz tamamlanamadığı için, sistem şimdilik kullanıma açılamamıştır. Ancak, Elektronik Tebligat sistemini kullanması zorunlu şirketlerin, Kayıtlı Elektronik Posta başvuru işlemlerini şimdiden gerçekleştirmesinde, istenmeyen mağduriyetlerin önüne geçmek bakımından önemli ölçüde fayda bulunmaktadır.

https://ongoren.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/ongoren-karali-hukuk-burosu-logo-default.png
Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102/11-12 Kat:5 Beyoğlu 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 292 56 23
info@ongoren.av.tr

Takip Et:

SON MAKALELER

BİZE ULAŞIN

© 2021 Öngören & Karali Hukuk Bürosu. Her hakkı saklıdır.

AVUKATLARIMIZA DANIŞIN! Akademisyen ve uzman uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmekteyiz.    
HEMEN ARA
close-image
HEMEN ARA