Hukuk HaberleriELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ 2 KASIM 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kasım 5, 2013by admin

2 Kasım 2013 tarihli 28809 sayılı Resmi Gazete’de Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır ve amacı; elektrik piyasasındaki önlisans ve lisanslandırma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 Ağustos 2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile lisansa tabi faaliyetler ile muafiyetlerin neler olduğu, önlisans ve lisansa ilişkin temel hükümler; elektrik piyasasında faaliyette bulunmak isteyen tüzel kişilerin yapması gereken önlisans ve lisans işlemleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna başvuru belgeleri; tüzel kişilerin önlisans ve lisans ile kazandıları hakları ve üstlendikleri yükümlülükler ile rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularına ilişkin ölçüm standartlarına yer verilmiştir.