Home2012/05 2012 Mayıs 01

6273 sayılı “Çek Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 31.01.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip, 03.02.2012 tarih ve 28093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile ticaret hayatının vazgeçilmez ve en önemli ödeme araçlarından biri olan çek ile ilgili köklü değişiklikler getirilmiştir. Karşılıksız çeke ilişkin hapis cezası kaldırılmıştır. Yapılan en önemli...